Фильм турында

Бала белән Кубәләк - Ребенок и бабочка.
По мотивам стихотворения Габдуллы Тукая "Бала белән Күбәләк".
Производство: "Татармультфильм" www.tatarmultfilm.ru

Исем: Йөкләү:
- -

Рейтинг

Уртача рейтинг - "0" (Тавыш бирде "0" кеше)

Дусларынга cөйләү